1 2 3

Zagotovo smo prva turistična kmetija v Zgornji Savinjski dolini, spadamo pa tudi med najstarejše v Sloveniji. Naša prva ohranjena knjiga gostov je iz leta 1964, a ustno izročilo sega vsaj še trideset let nazaj. Osnovna dejavnost na kmetiji je bila od nekdaj govedoreja, okoli leta 1934 pa je stara mama Veronika z željo po dodatnem zaslužku pričela na kmetiji sprejemati goste. Sprva so le prenočevali in nato odšli naprej v Logarsko dolino, a ker je bila mama Veronika odlična kuharica, jim je začela nuditi tudi hrano. Gostje so bili zadovoljni, dober glas se je širil od ust do ust in tako se je vse začelo zares. Prvi stalni gostje so bili po pripovedovanju mame Jožice, ki je za materjo prevzela skrb za turistično kmetijo, srbski oficirji in Dunajčani. Nekateri gostje iz Nemčije in Hrvaške pa k nam prihajajo po dvajset, trideset ali celo štirideset let. Zakaj? Pravijo, da zaradi miru, lepih razgledov in odlične domače hrane. 2007 smo jedilnico in kuhinjo preselili v nove prostore, pridobili smo tudi tri nove sobe. Trenutno kmetijo vodi tretja generacija, četrta pa se že uči, da bo čim bolje nadaljevala z delom prastaršev, starih staršev in staršev.
Turistična kmetija Stoglej
Milena Marolt
Podveža 3
3334 Luče
031 494 196
03 / 838 40 31 stoglej@siol.net
Kako do nas?

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Created by Benjamin Novak, benjaminovak@gmail.com